حجت الاسلام دانایی دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 99/8/1 ازمحله های منطقه ۲۰ که درقالب طرح محله محوری جبهه فعالیت میکنند بازدید واز نزدیک با مسائل فرهنگی اجتماعی این محلات آشنایی لازمی را پیدا کردند.

این برنامه با استقبال وهمراهی رابط منطقه ۲۰، حجت الاسلام مجتبی تختی‌پور بود. حجت الاسلام محمدرضا محمدی وآقای خلج معاونین عملیات پشتیبانی جبهه تهران نیز از دیگر همراهان دبیر جبهه تهران در این بازدید محله محور بودند. این بازدید محله محور از ابتدای صبح پنجشنبه آغاز و تا ساعاتی پس از مغرب همان روزادامه داشت. ازمحله‌های بازدید شده می‌توان به محله‌های معلم ،شهادت ،عباس آباد و تقی‌آباد اشاره کرد. اشخاصی نیز با آنها گفتگو صورت گرفت، اعم از حجج اسلام علی محمدی ، موسوی وآجبههقایان اردستانی ،آقامحسنی و عظیمی که بعنوان رابطین این محلات جبهه مشغول فعالیتند گفتگوصورت گرفت.