دیداراعضای قرارگاه مردمی مدافعان سلامت با مسئولین محلات، ستاد ومسئول منطقه ۱۷ برگزارشد.

دراین دیدار حجت الاسلام محمدرضا وکیل پور ضمن خیر مقدم به مهمانان، گزارشی را از فعالیتهای مردمی مدافعان سلامت منطقه ۱۷ بیان کرد.

در ادامه دیدار حجت الاسلام دانایی اخباری از جلسات ستاد کرونای تهران و نیازبه حضور جوانان مومن وصالح برای رفع بیماری کرونا ابراز و عملیاتهای پیش رو را تشریح کرد.

پس از ایشان حاج حسین یکتا از اهمّیت و نیاز کار مردمی گفت و حاضرین را به برنامه ریزی وسازماندهی رزمی دعوت کرد.

در پایان بازدید حاج عظیم ابراهیم پور اوضاع و شرایط روز را تبیین و از حاضرین درخواست کرد تا با برنامه ریزی دقیق از اطاعت ولی امر مسلمین از هیچ تلاشی فروگذاری ننمایند.

شایان ذکر است، ذکرتوسل به اباعبدالله(ع) شور وحال شبهای عملیات را دربین نیروهای مردمی مدافعان سلامت منطقه ۱۷ زنده کرد.