رویداد قیام

حضور جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران در نشست مجامع تخصصی و استانی بنیاد خاتم الاوصیا در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه)