جلسه سوم سلامت

این جلسه در روز پنج شنبه مصادف با بیستم آذر ماه 1399 با حضور استاد مسعودی‌نیا در جمع 200 نفری مشتاقان فراگیری طب سنتی ذیل عنوان سفیران سلامت در سالن همایش مجموعه سرچشمه برگزار شد.