سومین گردهمایی معاونین راهبردی و مجامع استانی و تخصصی

سومین گردهمایی معاونین راهبردی و مجامع استانی و تخصصی در روز چهارشنبه مصادف با سیزدهم اسفند ماه ۱۳۹۹ و با حضور جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران و معاونین راهبردی و مجامع تخصصی بنیاد خاتم الاوصیا در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد.