پنجشنبه ۲۷ آذر ماه چهارمین جلسه از دوره آموزشی  سفیران سلامت تهران بزرگ با حضور حکیم خیر‌اندیش در سالن همایش مجموعه سرچشمه برگزارشد.