جلسه هشتم سفیران سلامت

جلسه هشتم سفیران سلامت

آخرین جلسه آموزشی سفیران سلامت در روز پنج‌شنبه شانزدهم بهمن ماه در سالن همایش سرچشمه برگزار شد. در این جلسه  که حدود 40 نفر حضور داشتند، استاد مرتضایی به پرسش‌های سفیران پاسخ گفتند. این 40 سفیر به صورت فعال با لیستی کامل در محلات خودشان فعال بودند. در خاتمه نیز از این...