تفاهم جبهه فرهنگی اجتماعی تهران با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تهران در خصوص آموزش راهبران سلامت دانش آموزی

در روز دوشنبه مصادف با ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ این جلسه با حضور دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی تهران، حجت الاسلام دانایی و مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آقای صمیمی و معاونین برگزار شد. طرفین تفاهم کردند که اتحادیه دانش آموزی مسئولین قرارگاه استانی را برای آموزش راهبران سلامت به جبهه معرفی نمایند. واحد سلامت جبهه نیز با برگزاری جلسات حضوری و مجازی این عزیزان را آموزش داده و در شبکه گسترده راهبران سلامت وارد خواهد کرد.

تفاهم نامه دانش آموزی