موضوع جلسه:

مشارکت حداکثری در انتخابات توسط شبکه تربیتی تهران

در این دیدار به مباحثی در جهت برگزاری جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها و چکش کاری طرح مزبور و همچنین چالش سوال دانش آموزان از کاندیداها پرداخته شد. همچنین حضار تحلیل هایی از انتخابات ارائه دادند.

حضار جلسه :

  • حجت الاسلام حمیدرضا دانایی دبیر جبهه تهران
  • حجت الاسلام محمدصادق احسان بخش معاون تبلیغ حوزه های علمیه تهران
  • حجت الاسلام سیدمسعودجانثارفعال تربیتی شهرتهران
  • حجت الاسلام عزیزی مسئول دفتر تبلیغات شهر تهران
  • آقای جمشیدی مسئول طرح تربیتی شهیدبهنام محمدی شهرتهران
  • آقای سعیدی نژاد به نمایندگی از طرح تربیتی مسجد مدرسه