پویش یک میلیون نذر آش منطقه 21

مسئول منطقه: سید محمد آغیلی گزارش منطقه ۲۱ تهران، قرارگاه مردمی مدافعان سلامت، جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران