در روز شنبه مصادف با ۲۴ آبان ماه 1399 نشست هماهنگی ستاد قرارگاه مردمی مدافعان سلامت با هشت تن از مسئولین مناطق برگزار شد.

دراین نشست عملیات های پیش‌رو، ساختاراتاق وضعیت وهدایت عملیات و چارت قرارگاهی مناطق، تبیین و آخرین نظرات مسئولین مناطق اخذ شد.

درادامه این جلسه، مسئولین مناطق، طرح عملیاتی قرارگاه مردمی مدافعان سلامت تهران را مورد تایید قرار داده و از آمادگی محلات برای آغاز عملیات محله محوری در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری خبردادند.