در این دیدار، جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران میزبان حجت الاسلام داوود عزیزی رئیس دفتر و آقایان مرتضی فراهانی رئیس اداره برنامه ریزی و تعاملات فرهنگی و تقی جلالی مسئول منابع انسانی و پشتیبانی بود که به بیان ظرفیت های موجود در هر دو مرکز پرداخته شد.