پنجمین جلسه از دوره آموزشی  سفیران سلامت تهران بزرگ با حضور استاد معصوم‌نیا پنجشنبه ۴ دی ماه 1399 در سالن همایش مجموعه سرچشمه برگزارشد.

 

جلسه پنجم سفیران سلامت