دکتر زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا تهران:

ظرفیت های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و خاتم الاوصیاء تهران در حوزه محلات بسیار مهم است.