چهارشنبه ۲۹اردیبهشت

جلسه عملیاتی تشکیل قرارگاه فرهنگی اجتماعی بانوان شهر تهران

با حضور دبیر جبهه حجت الاسلام دانایی

 با موضوع محله محوری

 در مجموعه سرچشمه برگزار شد