پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 

گزارش تصویری

جشن بزرگ رای اولی ها با حضور حاج حسین یکتا و اجرای خواننده گرامی آقای حسین حقیقی و برخی گروه های سرود در فرهنگسرای خاوران برگزار گردید.

همچنین در این مراسم پرشکوه طوماری از امضای رای اولی ها گردآوری شد.