موضوع جلسه:

مشارکت حداکثری در انتخابات

توسط شبکه تربیتی تهران

 در این دیدار تصمیماتی در جهت برگزاری جشن تکلیف سیاسی رای اولی ها و چالش سوال دانش آموزان از کاندیداها اتخاذ گردید. همچنین حضار تحلیل هایی از انتخابات ارائه داده و در نهایت برای برگزاری منظم هفتگی این جلسات برنامه ریزی هایی صورت گرفت.

حضار جلسه :

  • حجت الاسلام حمیدرضا دانایی دبیر جبهه تهران
  • حجت الاسلام سید علیرضا حسینی معاون عملیات جبهه تهران
  • حجت الاسلام محمدصادق احسان بخش معاون تبلیغ حوزه های علمیه تهران
  • حجت الاسلام سیدمسعودجانثارفعال تربیتی شهرتهران
  • آقای صمیمی مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تهران
  • آقای جمشیدی مسئول طرح تربیتی شهیدبهنام محمدی شهرتهران
  • و آقای سعیدی نژاد به نمایندگی از طرح تربیتی مسجد مدرسه