شنبه | ۲ مرداد ۱۴۰۰

 

جلسه آسیب شناسی مدل محله محوری

به میزبانی دفتر جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی تهران و با حضور دکتر کمیل قیدرلو